Saturday, December 23, 2017

The Ultimate 2017 Christmas CarolThe spirit of Christmas is indeed felt amongst Sysu family. Specially when they had a simple Christmas Carol presentation. Apart from the songs of Christmas , you would feel in the air there is Love, Hope and Peace. 

Patawad sa mga sintunadong pagkanta at mga extra movements na mahigpit na ipinagbabawal. Hahaha 😂😂😂. Noong bata ako, akala ko mahirap na mag organize ng koro kasi mga bata pa kami, iba ang trip at malilikot. Subalit, isang bagay ang napagtanto ko, mas mahirap mag organize ng matatanda na hehhehe ✌️🤗😉.

Wala mang premyong natanggap sa presentation na ito, masaya na kaming napasaya namin kayo😉
Maligayang Pasko po 

Mark My Name.

No comments:

Post a Comment