Wednesday, August 8, 2018

Ang Araw ng Linggo
Ibinigay ko sana sa’yo ang linggo
Ang tanging araw na inaantay mo
Nag iisang araw na nakalaan sa’yo
Subalit sakim ako’t ito’y kinuha ko

Sana nakita ko lahat ng pagod mo
Halos walang tulog sa buong lingo
Sana naring ko lahat ng hinanaing mo
Nabawi ko sana ang lahat ng para sa’yo

Maraming pagkakataong hinahanap
Sarili at ang daang dapat itahak
Subalit ito ay di ko makitang ganap
Tuntunin ang liko at ang masukal na burak

Ibinigay ko sana sa’yo ang lingo
Tanging araw laan para sa sarili mo
Sana naintindihan kong ito’y para sa’yo
Nang lubos mong minahal ako sa araw ng linggo