Wednesday, July 25, 2018

Ganitong GanitoGanitong ganito rin noon
Tanging naiba lang ay ang panahon
Dati’y parang di ko makayanan
Ngayo’y parang isa nalang hanging dumaan

Kung dati’y tila di alam ang gagawin
Ngayo’y tila lilipas na lang din
Ganitong ganito rin noon
Hinubog na lamang ng pagkakataon

Said sa hirap sa una kung titignan
Subalit wala namang hindi tayo nakayanan
Kung siguro noon ako’y sumuko na
Malamang ngayon ay hindi kita kakilala

Ganitong ganito rin noon
Subalit nandito ka na ngayon
Kasama sa agos ng panahon
Karamay sa lahat ng pagkakataon.

Ganitong ganito